Proszę o interpretację wyniku

u?ytkownik
Pelargonia

Pobrane tkanki i narządy:
Macica z przydatkami. Macica w 2 czach, łącznie 8x4,5 x 2 cm
1. Tarcza śr 2cm szara, gładka.
2. Kanał, błona śluzowa szara grubości 0,1 cm z torbielkami.
3. Trzon, błona śluzowa szara grubości 0,1 cm z drobnymi torbielami w dnie.
Luzem w naczyniu szary lity guz 9x8x7 cm, twardy, na przekroju o wirowatej strukturze, bez martwicy.
4. Część centralna guza
5. Część obwodowa guza.
6. Jajnik I 1,5x1x1 cm z torbielą okołojajowodową średnicy 0,6 cm
7. Jajowód I 5x0,3
8. Jajnik II 1,5x1x1 cm
9. Jajowód II 6x0,4 cm

Rozpoznanie patomorfologiczne:
1. Cervictis chronica. Ovula Nabothi.
2. Endocervicitis cha. Ovula Nabothi.
3. Atrophia cystica endometrii.
4. 5. Leiomyoma
6. Cystes ex inclusione. Foci calcificati corticis. Cystis serosa paraoviductalis.
7. Hyperaemia.
8. Cystes ex inclusione. Foci calcificati corticis.
9. Cystis serosa paraoviductalis parva.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź