Wyniki hist.-pat.

u?ytkownik
Teresa

W badaniu wycinków stwierdzono:Gastritis chronica non activa
minoris gradus.Metaplasia intestinalis -A (M-40000)
Helicobacter pylori (-) -A M40000)
Polypus hyperplasticus-B ( M-72040 )
Ektopia błony śluzowej żołądka-c

A-antrum -1 do 0,3
B
-XII - -1 do 0,2 cm
c-przełyk -jw Proszę o wyjaśnienie co to znaczy.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź