Opis mikroskopowy

u?ytkownik
Sylwia

Błona śluzowa jelita grubego z cechami przewlekłego nieswoistego nacieku zapalnego, głównie z limfocytów i mniej plazmacytów oraz granulocytów kwasochłonnych bez zmian ropni i komórek wielojądrowych. Struktura i ciągłość blaszki zachowane z odcinkowym zaburzeniem równoległości cew gruczołowych, Całość obrazu nie przeczy rozpoznaniu okresu remisji colitis ulcerosa.

Proszę o interpretacje tego wyniku wizyte u lekarza mam dopiero w sierpniu :(

Odpowiedzi znajdują się poniżej

u?ytkownik
Sylwia

Proszę o odpowiedz

Twoja odpowiedź