Zmiany włóknisto guzkowe poswoiste w płucach

u?ytkownik
Magda

24VI2011
Rodzaj badania: RTG KLP PA
W szczycie płuca prawego i podszczytowo zmiany włóknisto-guzkowe poswoiste. W dolnym biegunie wnęki prawej zagęszczenia miąższowe mogące przy zgodnosci z obrazem klinicznym odpowiedać mogą zmianom o charakterze zapalnym. Wnęki obustronnie wydatne, bogatonaczyniowe jak w tendencji do zastoju w krążeniu małym. Sylwetka serca powiększona w całości, aorta wydłużona, rozgięta, silniej wysycona. Kopuły przepony obustronnie częściowo zatarte. Kąty przeponowo-żebrowe spłycone-ślad płynu w obu jamach opłucnowych do różnicowania ze zwłóknieniami. To badania moje taty, ty coś coś poważnego? Konsultacja u pneumonologa dopiero na początku Września..

Odpowiedzi znajdują się poniżej

u?ytkownik
Kaśka

Czy to jest groźne dla życia

Twoja odpowiedź