Tumor benignus subforma cicatrisationis tellarum molium regionis ventriculi et coli transversi

u?ytkownik
Monika

Mam na imię Monika. Jestem po usunięciu guza z poprzecznicy z częścią jelita cienkiego oraz żołądka w wyniku histopatologicznym napisano - Tumor benignus subforma cicatrisationis tellarum molium regionis ventriculi et coli transversi.
Co to oznacza konkretnie?
Wycięto mi również sieć większą co w opisie jest nazwane - Fragmenta omenti sine pathologia
Co oznacza ta nazwa?
Wycięto mi również naczyniaka jelita krętego. Skąd się biorą naczyniaki?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

u?ytkownik
stappler

Po polsku rozpoznanie z guza brzmi: guz łagodny w formie zbliznowaciałej tkanki miękkiej okolicy żołądka i poprzecznicy. Czyli guz łagodny, niecharakterystyczny, prawdopodobnie pozapalny, bez cech nowotworu.
A z sieci większej wynik: fragment sieci bez patologii.
Naczyniaki są formą niekontrolowanego wzrostu naczyń. Jest to łagodny nowotwór o zaawansowaniu tylko miejscowym. Naczyniaki powstają samoistnie, bez konkretnej przyczyny.
Pozdrawiam.

Twoja odpowiedź