Błona śluzowa jelita grubego z naciekami zapalnymi z komórek limfoidalnych i plazmatycznych

u?ytkownik
krystyna f.

Co oznacza wynik-blona śluzowa jelita grubego z naciekami zapalnymi z komórek limfoidalnych i plazmatycznych

Odpowiedzi znajdują się poniżej

u?ytkownik
alicja.k 2009-10-05

Co oznacza wynik patomorfologicznego?Hyperaemia et erythrorrhagiae mucosae coli.

u?ytkownik
haemophilus

Z łaciny oznacza to przekrwienie i krwinkotok z błony śluzowej jelita grubego.

Pani Krystyno, to może wskazywać na nieswoiste zapalenie jelit np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

Twoja odpowiedź