Przewlekłe zapalenie aktywne błony śluzowej żołądka

u?ytkownik
Krzysztof

Bardzo proszę o interpretacje wyników badania histopatologicznego wycinków błony śluzowej żołądka z okolic odżwiernika.
Rozpoznano:
Gastritis chronica activia.
Zapalenie (++)
Aktywność (++)
Metaplazja (-)
Zanik (-)
HP (++)

Odpowiedzi znajdują się poniżej

u?ytkownik
stapler

Przewlekłe zapalenie aktywne błony śluzowej żołądka
nasilenie zmian do minus (brak) do 3 plusy (bardzo silne)
HP oznacza zakażenie Helicobacter pylori
Leczenie leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego oraz antybiotykoterapia (dwa antybiotyki celem usunięcia bakterii) - o tym zadecyduje lekarz prowadzący

Twoja odpowiedź