Rezonans magnetyczny

u?ytkownik
Paula

Fizjologiczna lorda szyna splycona. Skrzywienie boczne lewe. Krążki miedzykregowe na poziomie C5 C7 z cechami dehydratacji. Na poziomie C5 C6 uwidoczniono posrodkowa przepukline krążka miedzykregowego na głębokość 3 mm z uściski na worek opony, bez widocznego konfliktu z korzeniami nerwowym. Na poziomie C6 C7 znajduje się przepuklina przysrodkowa lewa krążka miedzykregowego na głębokość 3,3.mm z uściskiem na worek opony oraz korzeń przedni nerwu rdzeniowego. Rezerwa plynowa przednia na poziomie C5 C7 jest zwezona.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź