Wynik badania histopatologicznego

u?ytkownik
ZDZISŁAWA

Moja mama miała wyciĘty guzek na nosie wielkości 0,4 milimetra a skóra miała grubość 0,6 milimetra tak pisze na wyniku..ROZPOZNANIE HISTOPATOLOGICZNE -Carcinoma planoepitheliale intraepidermale.Exscisio non radicalis. Co to oznacza .

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź