Wynik badania histopatologicznego

u?ytkownik
katbel

Proszę o interpretację wyniku badania hispopatologicznego wycinków poprzecznicy:
Colitis chronica non activa mediovris gradus partim haemorrhagica

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź