Pytanie

u?ytkownik
zbys

Próby watrobowe
AST 50
ALT 40
BILIRUBINA CAŁKOWITA 0,93
FOSFATAZA ZASADOWA 55
GGTP 40 AMYLAZA 23
Czy mam problemy z watroba lekarka mi nic nie przepisała

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź