Czy to rak płuc?

u?ytkownik
Tutenhamon

Data badania: 2017-10-02 Wynik: wątpliwy
Guzki
Liczba: 20 Ocena: *5mm
Charakterystyka ogólna zmian
Strona: Położenie: Lokalizacja anatomiczna:
prawa płat górny segment 3
Geometria zmian
Wymiary największ.guzka[mm]: Miejsce występowania: Kształt (opisowo): Obrys (opisowo):
4 x 5 miązszowe owalny nierówne
Jakość zmian
Gęstość w ocenie jakościowej:
częściowo lity Obecność zwapnień: Obecność *spikuli*:
Zalecana kontrola: do diagnostyki
Wnioski: Mnogie guzki w płucach.
Podsumowanie: Płuca z cechami rozedmy.Obustronnie w płucach mnogie (20+)
zmiany guzkowe w płucach średnicy od 3 do 6mm o przypadkowej
dystrybucji i niejednoznacznym charakterze w różnicowaniu
należy uwzględnić zmiany zapalne i meta. Konieczne zestawienie z
całością danych i pogłębienie diagnostyki(!).
Tchawica, oskrzela główne, płatowe i segmentowe bez
ogniskowych zwężeń.
Nie wykazano ewidentnie powiększonych węzłów chłonnych
śródpiersia i wnęk.
Aorta piersiowa nieposzerzona, miażdżycowa.
Jamy opłucnowe bez płynu.
Elementy kostne bez zmian podejrzanych o meta.
Zmiany dodatkowe
Śródpiersie: Serce: Tk. miękkie: Płuca: Inne:
Opis:
Pracownia wykonująca badanie: Data opisu: Radiolog opisujący: Pracownia opisująca badanie:
Affidea Sp. z o.o.,
00-844 Warszawa, Pl.
Europejski 2
2017-10-21 Barańska Inga IGICHP Zakład
Radiologi

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź