Po kolonoskopii

u?ytkownik
Janek

Rozpoznanie:
Okolica zewnętrzna odbytu prawidłowa.
Śluzówka odbytnicy, esicy i części zstępnicy obrzęknięta, przekrwiona, jelito *leniwe*
W esicy pojedynczy uchyłek.
Pobrano wycinki do badania hist.pat.
Kolonoskop przy dobrej widoczności wprowadzono do kątnicy.
Na pozostałych odcinkach śluzówka jelita grubego lśniąca, o wzmożonym rysunku naczyniowym.

Dgn: Colitis susp. Diverticulus sigmae.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź