Wynik USG tatczycy

u?ytkownik
sylka

Prawy płat tarczycy o wym. 20x13x56mm. Lewy płat tarczycy o wym. 14x11x52mm. W prawym płacie tarczycy hipoechogeniczny guzek o śr. 4mm, guzek o mieszanym, silnym unaczynieniu. Poza tym oba płaty tarczycy o jednorodnej echogeniczności. Okoliczne węzły chłonne niepowiększone. Poniżej dolnego bieguna lewego płata tarczycy widoczny hipoechogeniczny twór o wym. 6x2mm - węzeł chłonny?/guzek w przytarczycy?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź