Rumien dloniowy

u?ytkownik
ja

Czy rumien dloniowy zawsze oznacza marskosc?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź