Opis MRI

u?ytkownik
salamandra

Czy ktoś potrafi to zinterpretować o co chodzi z tymi węzłami

Badanie MR narządów jamy brzusznej wielofazowe z kontrastem wykonane w przekrojach
poprzecznych i czołowych uwidoczniło:
wątrobę bez cech powiększenia, o dł. do ok.135cm w linii środkowo-obojczykowej prawej,
bez zmian ogniskowych litych, z pojedynczą 4mm torbielą , która położona jest podtorebkowo
w seg. 5,
pęcherzyk żółciowy o dł. do ok. 5,5cm,bez cech pogrubienia ściany i ubytków sygnału-złogów,
drogi żółciowe wewnątrz i zewnątrzwątrobowe bez cech poszerzenia,
trzustka niepowiększoną bez zmian ogniskowych , przewód trzustkowy o zaznaczonym
prawidłowo sygnale,
śledzionę o wym. ok. 10,5x5,8x9,2cm bez zmian ogniskowych,
nadnercza bez zmian ogniskowych,
nerki położone typowo o dł. do ok. 10-11mm bez zmian ogniskowych i cech poszerzenia UKM,

drobne o śr. w osi krótkiej do ok. 3-6mm węzły chłonne w okolicy krzywizny mniejszej
żołądka,wnęki wątroby , wokół trzustki,trzewne,krezkowe i w przestrzeni zaotrzewnowej ,
okołoaortalne i najpewniej w okolicy wnęki śledziony,

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź