Wynik holter intepretacja

u?ytkownik
kasia

Witam proszę o interpretację wyniku hotera taty odebrał dziś i już się przejmuje dodam że ma 58 lat 9lat temu przeszedł zawał serca i wstawiono mu wtedy także stent


Srednia częstoś rytmu 70-rytm zatokowy. Minimalna częstoc rytmu 45 o godzinie 02:50.Maksymalna częstośc rytmu 103 o 18:36. Pauz dłuższych od 2.0 s wystąpiło 0.Pobudzeń komorowych zarejestrowano 19943 w tym 14 V-Tach i 126 par. Bigemnii komorowych 756 i trigemnii komorowych 1134.Zarejestrowano 32 pobudzeń nadkomorowych w tym 2 SV-Tachy i 2 SVParty. Wystąpiło 0 bigemnii nadkomorowych i trigemnii nadkomorowych 0.Łączny czas Mig/Trzep.0 min. 0 sek.Epizody ST(minut)0

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź