Pasmowate zagęszczenia w płacie płuca

u?ytkownik
Karishma1980

W placie środkowym pluca prawego oraz w segmecie 6 plata dolnego liczne pasmowate zageszczenia laczace sie z dolnym biegunem wneki prawej. Dolny biegun wneki prawej nie jednorodny uniesiony zarys prawej kopuly przepony jak w nieodmie u podstawy pluca prawego poza tym pola plucne bez zageszczen ogniskowych miernie rozedmowe sylwetka serca w normie.

Co to znaczy?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

u?ytkownik
Anka ot tak

Pasmowate zageszczenia moga swiadczyc o przebytym w przeszłosci zapaleniu płuc.

u?ytkownik
katarzyna

Odebrałam wynik rtg. na którym pisze pasmowate zageszczenie w polu lewego płuca

Twoja odpowiedź