Pogrubienie migdałka podniebiennego ze zmianą hypodensyjną

u?ytkownik
Jolanta

Miałam robioną tomografię krtani. Do lekarza idę za 10 dni. Chciałabym wcześniej wiedzieć, co mogą oznaczać wyniki, gdyż bardzo się boję. Oto one:
*Widoczne niewielkie pogrubienie migdałka podniebiennego lewego z drobną zmianą hypodensyjną o sr 5 mm i densyjności 5jHU - zmiany zapalne?
Poniżej pogrubienie ściany przedniej części jamy ustnej gardła po stronie lewej schodzące do okolicy nagłośni - widoczna jest w tej okolicy bardzo słabo zarysowująca się hyperdensyjna zmiana o wym. ok. 19x8x5 mm-zapalna?inna?Z wyraźną asymetrią obrazu do strony przeciwnej. Zmiana niejednorodnie wzmocniona po iv podaniu kontrastu.
Zwraca uwagę pogrubienie asymetryczne fałdu nalewkowo-nagłośniowego lewego i dyskretne spłycenie lewego zachyłka gruszkowatego.
Zwapnienia w chrząstkach krtani.
Poza tym struktury krtani bez uchwytnych zmian.
Jama podgłośniowa bez zmian.
Zmiany guzkowe, hypodensyjne w obu płatach tarczycy oraz zwapnienia w prawym płacie.
Węzły chłonne szyi w przestrzeni okołonaczyniowej i okolicy MOS obustronnie dł do 9 mm oraz okolicy podżuchwowej dł do 5-6 mm.
Niewielki poziom płynu w lewej zatoce szczękowej&#8221*
Najbardziej niepokoją mnie zmiany hyperdensyjne w gardle. O guzach w tarczycy wiem od dawna. Nie są złośliwe.
Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź