Powiększone węzły chłonne w śródpiersiu

u?ytkownik
Piotr

Witam proszę o pomoc w zrozumieniu Tomografii Komputerowej z kontrastem. Dostałem opis ale nic z niego nie rozumiem, chodzi o jego fragment. Lekarz który dał mi wynik był tuż po studiach albo na ostatnim roku i nie skomentował tego (może jestem już przewrażliwiony) Lekarz główny miał bardzo pilną sprawę i wyszedł. Niżej cały opis Tomografii i inne badania do lepszego obrazu całości. Ważny dla mnie fragment napisałem w całości z dużej litery ( to znaczy w nim ze mam tego więcej ??). Ewentualna inna pomoc i wskazówki mile widziane. Za pomoc z góry dziękuje

KT narządów szyi - bad z kontrastem :
W lewej okolicy nadobojczykowej i częściowo podobojczykowej obecność masy guzowatej o max.wym.poprzecznych 40X25mm, ulegającej istotnemu niejednorodnemu wzmocnieniu po podaniu środka cieniującego, bez cech naciekania na naczynia i pozostałe struktury otaczające. Zwraca uwagę brak lewego płata tarczycy - agenezja? stan po resekcji? (wywiad?). NA SKANACH KOŃCOWYCH, OBEJMUJĄCYCH ŚRÓDPIERSIE GÓRNE DO POZIOMU OKNA AORTALNO-PŁUCNEGO WIDOCZNE POWIĘKSZONE WĘZŁY CHŁONNE O WYM. 35X20 ORAZ 30x15MM. Poza tym poszczególne części gardła i krtani objęte w badaniu TK szyi bez zmian patologicznych.

Tomografia wykonana 25-04 (w czasie zabiegu nie było jeszcze opisu), zabieg 26-04 Pandoskopia. Biopsja otwarta guza na szyi po stronie lewej (85% zostało wycięte, reszta schowana po obojczykiem). Czekam na badanie hist-pat. Wcześniej wykonane 2 biopsje cienko igłowe w obu przypadkach biopsja nieudana.

Inne badania
1)RTG Zdjęcie klatki piersiowej ok. Płuca i serce ok
2)krew i mocz ok
3)słuch ok
4)USG SZYI ( Strona lewa: w okolicy nadobojczykowej guz i niejednorodnej obniżonej echo genności i nieco zatartych granicach wielkości 35/27/20mm. Guz zlokalizowany jest głownie w polu Vb dochodzi do granicy pola IV, ku dołowi schodzi za obojczyk, dolana granica guza niewidoczna w badaniu sonograficznym. Przepływ w obrębie guza niewielki w badaniu doplerowskim. W polu IIa bocznie od naczyń węzeł chłonny z zaznaczonym włoknieniem wielkości 16mm-odczynowy. Strona prawa: układ chłonny szyi bez zmian. Tarczyca: brak lewego płata tarczycy - agenezja? prawy płat jednorodnie sonograficznie nieco powiększony. Poza tym obu stronie szyja bez istotnych zamian w badaniu sonograficznym.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź