Mutacja w eksonie 1 genu KRAS przy nowotworze jelita grubego

u?ytkownik
Anna

Z Katedry Patomorfologii Collegium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymałam wynik badania histopatologicznego danych kluczowych: bad. molek. 1 okolica: EGFR, KRAS do H-P-71703 o treści:
&#8222*DNA izolowane z tkanki nowotworowej.
Metodą PCR amplifikowano pierwszy kodujący ekson genu KRAS zawierający kodony 12 i 13.
Analizę mutacji wykonano metoda SSCP.
Wykryto mutację w eksonie 1 genu KRAS.
Błonowa ekspresja EGFR w komórkach nowotworowych &#8211* wynik pozytywny&#8221*.
Co to oznacza i jakie można stosować leczenie nowotworu jelita grubego z przerzutami do wątroby ?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź