Nacieki na ścianie żołądka i torbiele w nerkach

u?ytkownik
Ewa

Panie Doktorze, bardzo porsze o opinię nt poniżej zamieszczonego opisu RM. Czy stan jest niebezpieczny? Czy wydaje sie być operowalny? O czym swiadczy wspomniany węzeł chłonny odczynowy? Na obecną chwilę czekamy na ocene wycinków pobranych w trakcie gastroskopii ( która swoją droga nie wykazała żadnych zmian).

Wątroba niepowiekszona o jednorodnym sygnale, bez zmian ogniskowych.Drogi żółciowe wewnątzrwątrobowe oraz drogi wrotnie nieposzerzone.PŻW w odcinku przedtrzustkowym na granicy normy szerokości - 8 mm. Pęcherzyk żółciowy niepowiększony, cienkościenny, bez obecnosci złogów.Śledziona prawidłowej wielkosci i struktury.Trzustka jednorodna, nieporzerzona, bez zmian ogniskowych.Nadnercza prawidłowe.W nerce prawej w miąższu torbiel- 4 mm. W nerce lewej okołomiedniczkowa torbiel - 12 mm. Poza tym nerki o prawidłowym, położeniu, wielkości i sygnale, bez uchwytnych zmian ogniskowych. Aorta brzuszna w widocznym zakresie w normie. W sąsiedztwie ogona trzustki i krzywixzny mniejszej żołądka węzeł chłonny podłużny do 12 mm - węzeł chłonny odczynowy?. W okolicy przedodźwiernikowej na długosci co najmniej 4,5 cm naciek ściany zoładka o grubości do 17 mm - cechy npl* brak cech naciekania otaczających struktur.

Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź