Podwyższone MCV

u?ytkownik
Tomasz

Witam przedstawię poniżej moje wyniki badań i chciałbym się mniej więcej dowiedzieć czy są w normach oraz czy nic groźnego z nich nie wynika.

Mocz.

Ciezar wl - 1020 Osad
Odczyn - kwasny Nabłonki płaskie - poj w pw
Białko - Φ* Leukocyty - 3 w pw
Cukier - Φ* Sluz - obfity w pw
Urobilinogen - w/w inne - d liczne bakterie w pw


Krew

WBC 10.26 + (4.00 - 10.00)
RBC 5.37 (3.50 - 5.50)
HGB 16.2 (11.0 - 17.0)
HCT 47.1 (32.0 - 50.0)
MCV 87.7 (37.0 - 54.0)
MCH 30.2 (26.0 -38.0)
MCHC 34.4 (31.0 - 37.0)
PLT 228 (150 - 450)
RDW-CV 12.4 (11.0 - 16.0)
PDW 15.6 (9.0 - 17.0 )
MPV 11.8 ( 9.0 - 13.0)
P-CLR 41.8 (13.0 - 43.0)

Neut# 3.54 (1.50 - 7.00)
Lymph# 5.83 (1.00 - 3.70)
Mono# 0.69 (0.00 - 0.70)
EO# 0.17 (0.00 - 0.40)
Baso 0.03 ( 0.00 - 0.10)
NEUT% 34.5 (37.-72)
LYMPH% 56.8 (20-50)
MONO% 6.7 (1.0 - 8.0)
EO% 1.7 (0.0 - 5.0)
BASO% 0.3 (0.0 - 1.0)

WBC IP MESSAGES
Lymphocytosis

W pierwszym

Białko, Mocz był dziwny znak jakby parafka.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

u?ytkownik
Tomasz

Chciałbym zaznaczyć, że ktoś popełnij błąd poprawiając mój temat, a mianowicie MCV normy na wynikach sa (81-100)

Twoja odpowiedź