Zmiany zwyrodnieniowe w stawie barkowo obojczykowym z uciskiem na ścięgno i mięsień

u?ytkownik
JANUSZ

Wynik badania mri:barku prawego.badanie wykonano w sekw. se,fse w obr.t1 t2-zal.sag,cor,ax aparatem niskopolowym 0,5 t.
powierzchnie stawowe głowy kości ramieniowej i panewki łopatki równe ,gładkie.chrząstka stawowa bez cech wyraznej nieprawidłowości.podejrzenie uszkodzenia obrąbka stawowego w części górnoprzedniej.sygnał szpiku struktur kostnych stawu barkowego prawidłowy.nierówności powierzchni gózków kości ramieniowej-enzopatia.zmiany zwyrodnieniowe w stawie barkowo obojczykowym z zaznaczonym uciskiem na ścięgno i mięsień nadgrzebieniowy..zwiększona ilość płynu w jamie stawu ramiennego,podkurczo oraz w pochewce ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia.przerwanie ciągłości ścięgna mięśni :nadgrzebieniowego,podłopatkowego.ścięgna mięśni podgrzebieniowego ,głowy długiej bicepsa o zachowanej ciągłości.
proszę o interpretację tego wyniku i informację jaki rodzaj leczenia ,bo odczuwane dplegliwości są duże a 10 zabiegów fizykoterapii nie przyniosło ulgi .od urazu minęło 3 miesiące.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź