Polipy jelita grubego usunięte petlą diatermiczną

u?ytkownik
Asia ze Szczecina

Pobrano od mojego ojca , polipy usunięte petlą diatermiczną oraz wycinki z jelita grubego. Rozpoznanie 1)Ademona tubulo-villosum cum neoplasia intraeoithelialis gradus minoris et maioris focalis. Ademona tubulare cum neoplasia intraeoithelialis gradus minoris. 2)Fragmenty błony śluzowej jelita grubego z obecnością skapych nacieków zapalnych głównie z komórek limfoidalnych oraz bardzo drobny strzępek utkania odpowiadający rozpoznaniu Ademona tubulare cum neoplasia intraeoithelialis gradus minoris. Bardzo proszę o wytłumaczenie rozpoznania.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

u?ytkownik
stapler

1)Gruczolak cewkowo-kosmkowy z nowotworzeniem śródbłonkowym stopnia małego i ogniskowo dużego. Gruczolak cewkowy z nowotworzeniem śródbłonkowym stopnia małego.
2)Gruczolak cewkowy z nowotworzeniem śródbłonkowym stopnia małego.
Należy ten fragment jelita grubego zresekować wraz z całym guzem, gdyż są to początki nowotworu.

Twoja odpowiedź