Polypus fibrosoglanduralis endometrialis

u?ytkownik
Anna

Wynik badania patomorfologicznego brzmi:
B. Polypus fibroso-glandularis endometrialis
A. Polypus fibroso-glandularis endocervicalis et fragmenta epitheli plani normalis.
C. Cervicitis chronica.
Rozpoznanie kliniczne: HEG susp.
Proszę o przetłumaczenie

Odpowiedzi znajdują się poniżej

u?ytkownik
stapler

B. Polypus fibroso-glandularis endometrialis
- polip włóknisto-gruczołowy śluzówki trzonu macicy
A. Polypus fibroso-glandularis endocervicalis et fragmenta epitheli plani normalis.
- polip włóknisto-gruczołowy śluzówki szyjki macicy i fragmenty nabłonka płaskiego prawidłowego
C. Cervicitis chronica.
- przewlekłe zapalenie szyjki macicy
HEG susp.
- podejrzenie przerostu gruczołowego błony śluzowej trzonu macicy

Twoja odpowiedź