Tu ventriculi susp

u?ytkownik
Daniel

Moja babcia miała badanie. Wykryto jej GUZA ŻOŁĄDKA. Dostałem list z wynikami z ZAKŁADU PATOMORFOLOGII.
Dane kliniczne: Tu ventriculi susp.


Wynik:
1. Odźwiernik
Masy włókniowo-ropne oraz fragmenty błony śluzowej odźwiernika z cechami przewlekłego zapalenia i regeneracji.
Helicobacter pylori-

PROCEDURY:

Y90.902x1
Y94.948x1

Czy może mi pan wyjaśnić co to wszystko oznacza?

Odpowiedzi znajdują się poniżej

u?ytkownik
stapler

Dane kliniczne: Tu ventriculi susp.
- oznacza
Podejrzenie guza żołądka
Wynik histopatologiczny nie przejawia oznak nowotworu. Nie znam wyniku samego badania gastroskopowego, aby dokładnie zinterpretować wyniki badania histopatologicznego. Wynik badania histopatologicznego świadczy tylko o stanie zapalnym błony śluzowej żołądka z gojeniem się tego stanu czyli regeneracją. Brak zakażenia Helicobacter pylori.
Jeśli guz budzi podejrzenie zmiany nowotworowej trzeba powtórzyć gastroskopię i ponownie pobrać wycinki z guza.

Twoja odpowiedź