Guz ślinianki przyusznej

u?ytkownik
Jerzy

Badanie histopatologiczne

Materiały: wycięcie zmiany - ślinianka przyuszna lewa
Rozpoznanie kliniczne: guz ślinianki przyusznej lewej

Badanie wykonano: 19-08-2010.
Preparat operacyjny o wymiarach 2,1 x 1,8 x 1,7 cm.
Wynik wstępny:
obraz histologiczny odpowiada guzowi o niepewnym potencjale złośliwości.
Wynik badania immunohistochemicznego:
odpowiada: epithelial - mioepithelial caccinoma glandulae salivariae.
Zmiana obecna w brzegu preparatu operacyjnego.
Wykonano następujące badania immunohistochemiczne: SMA, CK 7, p63,
Ki 67, PSA, śluz, G1, pT2.
Postanowiono - po konsultacjach ze specjalistami reoperację, która ma doprowadzić do całkowitego usunięcia ślinianki z uwagi na możliwość pozostania chorych komórek po zabiegu operacyjnym.
Proszę o odczytanie nazw łacińskich, interpretację skrutów i ogólną wypowiedź na temat proponowanego sposobu leczenia. Pilne. Reoperacja
wyznaczona za dwa tygodnie.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

u?ytkownik
stapler

Epithelial - mioepithelial caccinoma glandulae salivariae
- nabłonkowy - mięśniówkowonabłonkowy rak ślinianki przyusznej
SMA, CK 7, p63, Ki 67, PSA, śluz
- to badania rozpoznające odpowiednie receptory komórkowe, mówiące o typie komórki i czy produkuje komórka śluz
G1
- oznacza 1 stopień zaawansowania histopatologicznego w skali 3-stopniowej
pT2
- wielkość guza stopień wielkości w skali 4-stopniowej

u?ytkownik
stapler2

Trzeba doszczętnie pozbyć się raka przez docięcie jeszcze pozostających resztek ślinianki oraz tkanek miękkich okalających śliniankę. Najskuteczniejszym sposobem leczenia takiego raka jest operacyjne jego usunięcie.

u?ytkownik
Jerzy 62 lata

Dziękuję za odpowiedź.

Proszę jeszcze o doprecyzowanie Pańskiej wypowiedzi o następujące zagadnienia:
1) stopień złośliwości. Z tego co wyczytałem w literaturze określany jest on jako
,, niski *, czy rzeczywiście?
2) możliwości przerzutowe ( do tej pory żadnych nie stwierdzono - szczególnie do
węzłów chłonnych powyżej obojczyka. Płuca, nos, gardło, prawa przyusznica - czyste).
3) Z tego co wiem, przyczyna powstania - jak dotąd - nieznana.

u?ytkownik
Jerzy

W miesiącu październiku ubiegłego roku dokonano reoperacji ślinianki przyusznej lewej oraz podejrzanych o przerzuty dwóch węzłów chłonnych.
Opis makroskopowy:
1. ,,Guz szui, strona lewa,,
Preparat operacyjny o wymiarach: 3,2x1,6x1,2 cm, makroskopwp węzeł chłonny.
2.,,Guz ślinianki przyusznej lewej,,
Preparat operacyjny o wymiarach: 6,5x4x2 cm, na przekroju utkanie ślinianki.
Wynik badania:
1. Lymphonodulitis reactiva No I.
2. Utkanie ślinianki przyusznej z ogniskową atrofią w pobliżu blizny pooperacyjnej.
Zmian nowotworowych nie stwierdzono.

Ze względu na występujący ból ( gdzieś od miesiąca lutego br. ) po stronie lewej szyi z różnym stopniem nasilania się w momencie ruchu głowy dokonano badania TK.
Wynik:
Stan po resekcji guza ślinianki przyusznej lewej z płatem powierzchniowym.
Płat głęboki ślinianki o nierównym obrysie, wzmacniający się po dożylnym podaniu środka cieniującego - odczyn pooperacyjny.
Po stronie lewej szyi od tyłu od naczyń w okolicy podziału tętnicy szyjnej wspólnej podłużne węzły o wymiarze krótkim 9 mm i 6 mm.
Po stronie prawej nie stwierdza się powiększonych, podejrzanych węzłów chłonnych.
W obu zatokach szczękowych odczyny śluzówkowe.

Proszę o kolejną interpretację medyczną.

u?ytkownik
linda5008

Witam.
Mój mąż ma guza ślinianki przyusznej. Od 3-4 lat jest tej samej wielkości, nie rośnie, nie boli ale trzeba wreszcie zrobić z tym *porządek. Poszukuje dobrej kliniki gdzie wykonują tego typu operacje. Mieszkam w Szczecinie wiec może ktoś ma doświadczenie w tym mieście, ale będę wdzięczna za informacje o innych klinikach prywatnych w Polsce. Bardzo proszę o pomoc...
Ewa

u?ytkownik
chirurg Tomasz Stawski

Najlepiej znaleźć w tym zakresie najbliższą klinikę laryngologiczną znajdującą się w Szczecinie (np.:
http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-lekarsko-stomatologiczny/katedra-i-klinika-otolaryngologii-i-onkologii-laryngologicznej
https://spsk1.szn.pl/szpital/kliniki-i-oddzialy/szczecin-ul-unii-lubelskiej-1/32-klinika-otolaryngologii-i-onkologii-otolaryngologicznej)
i tam właśnie poddać się operacji, gdyż takie ośrodki maja w tym względzie najlepsze doświadczenie.

u?ytkownik
Ewa

Witam i bardzo dziękuję za wiadomość.
Polecono mi Klinikę w Warszawie i prof. Kazimierza Niemczyka, który takie operacje wykonuje. Może właśnie tak się z mężem udamy. Trochę daleko, ale myślę, że warto, bo to podobno świetny lekarz.
Pozdrawiam

Twoja odpowiedź