Przełyk Baretta

u?ytkownik
janusz

Leczę się na przełyk Baretta, wczoraj otrzymałem wynnik i proszę o przetłumaczenie rozpoznania histopatologicznego które jest po łacinie:
polip z gruczołów trawieńcowych-polip Elstera-(polip dna żołądka)
Mucosa oesophagi cum inflammatione chronica (++) et metaplasia intestinalis-(wycinki z przełyku)
Nadzór onkologiczny co to znaczy.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

u?ytkownik
stapler

W przypadku chorych, u których dno i proksymalna
część trzonu żołądka są pokryte drobnymi polipami
(o średnicy 1&#8211*5 mm), można wówczas podejrzewać hiperplazję
gruczołów dna żołądka i rozpoznać polipy (cysty)
Elstera [10]. Chorych z polipami Elstera dzieli się na
dwie grupy: postacie sporadyczne i postacie związane
z rodzinną polipowatością gruczolakowatą (FAP, familial
adenomatous polyposis) lub jej utajoną formą. Jeżeli podczas badania endoskopowego górnego odcinka przewodu
pokarmowego stwierdza się polipy dna żołądka,
to konieczna jest diagnostyka w kierunku guzów nabłonkowych
jelita grubego, które u tych chorych pojawiają
się statystycznie częściej.
Taki polip wymaga konsultacji z onkologiem. Prawdopodobnie onkolog zadecyduje o pogłebieniu diagnostyki o kolonoskopię (wyklucznie złośliwych polipów w jelicie grubym)
Mucosa oesophagi cum inflammatione chronica (++) et metaplasia intestinalis - oznacza śluzówka przełyku z przewlekłym zapaleniem (2 stopień nasilenia w skali 3 stopniowej) i metaplazja (zamiana jednego nabłonka w drugi) jelitowa - do obserwacji przez gastroenterologa, okresowe badania kontrolne (gastroskopia)

Twoja odpowiedź