Carcinoma planoepitheliale papillare invasivum G2

u?ytkownik
paulina

Carcinoma planoepitheliale papillare invasivum G2. lekarz prowadzący wykluczył możliwość leczenia operacyjnego, proszę o informację dotyczącą tej choroby, stopnia zaawansowania i dalszych rokowań? Czy leczenie metodą *Gamma Knife* może okazać się skuteczne? Bardzo proszę o odpowiedz na wszystkie pytania.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

u?ytkownik
stapler

Za mało szczegółów klinicznych, aby o czymkolwiek pisać. Nie napisała Pani nawet, gdzie ten nowotwór, jak duży, czy są przerzuty, wynik badan laboratoryjnych i obrazowych. Bez tych szczegółów nie da się odpowiedzieć na powyższe pytania.

u?ytkownik
paulina

Bronchoskopia: ocena drzewa oskrzelowego- nagłośnia, krtań, struny głosowe prawidłowe. Tchawica w lini środkowej ciała. Ostroga główna ostra. Drzewo oskrzelowe po stronie lewej drożne. Po stronie prawej ok. 1 cm. poniżej ostrogi głównej w świetle oskrzela głównego patologiczna masa zamykająca to oskrzele- pobrano wycinki. Pobrano połuczyny na antybiogram, cytologię i BK. Wnioski: tu Bronchi dex. BK popłuczyn z oskrzeli- ujemne met. bezp., posiewy w toku.
Antybiogram popłuczyn z oskrzeli- wychodowano Haeomphilus influenzae.
H-p wycinka z oskrzeli Carcinoma planoepitheliale papillare invasivum G2
Cytologia popłuczyn z oskrzeli: obfita treść krwista komórek nowotworowych nie znaleziono.
USG jamy brzusznej: pęcherzyk żółciowy cienkościenny, złogów nie zawiera. Wątroba, śledziona, trzustka normoechogeniczne, niepowiększone. Nerki o zachowanej echostrukturze, bez cech zastoju moczu. Przestrzeń okołoaortalna w widocznych fragmentach wolna. Pęcherz moczowy prawie pusty. Zwraca uwagę powiększony żołądek.
TK Klatki piersiowej: drobne zrosty opłucnej szczytów oraz przeponowe. W segmencie 2 i 3-m płuca prawego pogrubiałe ściany oskrzelików oraz zagęszczenia typu *pączkującego drzewa*- bronchiolitis. W obrębie śródpiersia i wnęki prawej masa guzowata 47x40mm i wysokości do 46mm znacznie zwężająca światło oskrzela głównego prawego około 18mm od ostrogi głównej. Masa o gęstości około 38jH ulega wzmocnieniu kontrastowemu do 47jH. Węzły śródpiersia i wnęk do 8mm, nadnercza prawidłowe.
EKG: RZM około 66/min. Wysokie załamiki T w odprowadzeniach V3-V5. Bez cech ostrego niedokrwienia.
Konsultacja torakochirurgiczna: ze względu na zaawansowanie procesu neo nie kwalifikuje się do leczenia operacyjnego. Ca pulm dex.

u?ytkownik
stapler

Rzeczywiście rak oskrzela prawego jest nieoperacyjny (zmiana jest zbyt blisko rozdwojenia tchawicy tzw. ostrogi). Operacja, żeby była radykalna musiałaby polegać na wycięciu obu płuc co jest niemożliwe z powodów życiowych.
Niestety nie znam techniki leczenia typu Gamma Knife, nie mam w tym względzie żadnego doświadczenia i myślę, że w Polsce będzie bardzo trudno ją zastosować zwłaszcza w raku płuca.
patrz:
http://www.wprost.pl/ar/146635/Chirurgia-bez-skalpela/

Twoja odpowiedź