Przebieg pooperacyjny i powikłania po ostrym zapaleniu trzustki

u?ytkownik
aSIA I iZA

Witam,
piszę ponieważ nie wiem już co o tym myśleć i co robić.
U taty rozpoznano OSTRE ZAPALENIE TRZUSTKI, ROPNIE OKOŁO TRZUSTKOWE. stan po operacji: drenaż przyotrzewnej (5.10.09), wstrząs septyczny, zapalenie płuc (po operacji), niewydolność oddechowa, niewydolność wielonarządowa, cukrzyca insulinowa.
przebieg choroby i dotychczasowe leczenie: pacjent przyjęty na odział intensywnej terapii 7.10 (cukier w dawce na 5 dzień w wysokości 1570- to nie pomyłka)z oddziału chirurgii ogólnej gdzie był operowany z powodu ropni około trzustkowych w przebiegu bardzo ostrego zapalenia trzustki. pacjent we wstrząsie septycznym w stanie ogólnym bardzo ciężkim. początkowo bez kontaktu, później przytomny w kontakcie logicznym, podłączony do respiratora. W trakcie pobytu uzyskano względną stabilizację. stan pacjenta nadal bardzo ciężki, przytomny, spełnia polecenia. oddech zastępczy przez tracheotomie. krążeniowo niestabilny wymaga wlewu..... precyzyjnych.
usg jamy brzusznej: 12.10.: rąbek płynu między przeponą a wątrobą. w śródbrzuszu po stronie prawej w okolicy końca drenu mały zbiornik płynowy 3x2 cm. Wątroba niepowiększona, jednorodna, bez zmian ogniskowych. pęcherzyk żółciowy z zagęszczoną żółcią i obrzękniętom ścianą grubości około 4,5 mm. drogi żółciowe wewnątrz wątrobowe nieposzerzone. trzustka przesłonięta. śledziona długości 14,5 cm bez zmain ogniskowych. nerki położone typowo prawidłowej wielkości . miąższ nerek bez uchwytnych zmian ogniskowych. aorta w znacznej części przesłonięta przez gazy.
wynik badania jamy brzusznej z kontrastem: 22.10: dużo artefaktów spowodowanych ułożeniem rąk wzdłuż tułowia. wolny płyn międzypętelkowo w podbrzuszu oraz wzdłuż obu flanek. trzustka niewidoczna - w nacieku zapalnym, który obejmuje również okoliczną tk tłuszczową, i wnękę wątroby. płyn między wątrobom a kopułą przepony - rąbek szer do 26mm oraz wzdłuż krzywizny większej żołądka. podłużny zbiornik płynowy wzdłuż ż. kreskowej górnej po stronie prawej o wymiarach 70x15x15mm - ropień? ( po operacji z 11.11 niestwierdzono). ściana pęcherzyka żółciowego pogrubiała do ok 6-7mm. duża ilość płynu w prawej jamie opłucnowej, częściowo otorbiony ( w opłucnej śródpiersiowej) niewielka ilość płynu w lewej jamie opłucnowej. zmiany niedodmowe w płacie dolnym prawego płuca. zmiany zapalne w płacie dolnym lewego płuca. Wątroba nerki śledziona trudne do oceny ze względu na artefakty bez ewidentnych zmian ogniskowych.
wynik badania kl piersiowej 23.10: cech odmy nie stwierdzono. tracheotomia. przejrzystości prawego płuca zmniejszona. podejrzenie obecności rozlewającego się płynu w jamie opłucnowej. serce miopatyczne o powiększonych komorach.
wynik badania kl piersiowej 2-fazowe: 30.10: płyn o niskiej gęstości w obu jamach opłucnowych, po stronie prawej gr 77mm częściowo ograniczony, po str lewej gr 15mm, nad płynem obustronnie zmiany niedodmowe. śródpiersie bez adenopatii. trzustka niepowiększona zatarta, hypoechogeniczna. pęcherzyk żółciowy o pogrubionej ścianie 5mm. nie zawiera złogów. śledziona miernie powiększona dłu 143mm, bez zmian ogniskowych. nerki typowo położone bez zmian ogniskowych. UKMy bez zastoju i uwapnionych złogów. opisywany prawdopodobny zbiornik płynowy przy ż. kreskowej górnej obecnie szer do 9mm - mniejszy niż poprzednio. płyn w jamie brzusznej nad wątrobą 40mm wzdłuż obu flanek i międzypętlowo. przy m. lędźwiowym po str prawej tendencja do ograniczania i obraz kl jamy brzusznej bez zmian z dn 22.10

11.11. pobrano szpik kostny - stwierdzono że nie produkuje krwinek czerwonych ani białych. dostając pokarm dojelitowo - powoduje wymioty.
10 lat temu miał łagodne zapalenie trzustki (6 dni w szpitalu). obecnie pojawiły się zrosty. dożywiany jest dożylnie z cukrem 600. trzustka martwicza.
Proszę o pomoc we wyjaśnieniu informacji czemu szpik kostny nie produkuje krwinek, jest tak jakby w zastoju. czy można go jakoś pobudzić??? czy transfuzja krwi może pomóc??? czy konieczny jest przeszczep szpiku???
OBECNIE DOSTAJE DUŻE ILOŚCI KRWI, OSOCZA, PŁYTEK KRWI KTÓRE SZYBKO ZANIKAJĄ.

PROSZĘ O POMOC!!!!

Odpowiedzi znajdują się poniżej

u?ytkownik
stapler

Szpik kostny mógł zostać uszkodzony przez uogólniony stanu zapalnego trzustki, doprowadzający do niewydolności wielonarządowej (w tym niewydolności układu krwinkotwórczego).
Pani ojciec jest w ciężkim stanie, organizm jego jest bardzo osłabiony, słabo odżywiony, choroba obejmuje wiele narządów i układów nie tylko samą trzustkę. Martwicze ostre zapalenie trzustki jest chorobą często kończącą się śmiercią pacjenta (w około20-40%). W chwili obecnej tylko transfuzje krwi mogą przynieść jakiekolwiek efekty. Przeszczep szpiku w takiej sytuacji jest technicznie niewykonalny, przygotowanie do niego pacjenta w tym stanie spowodowałoby tylko śmierć.
Niech się Pani nie martwi ojciec jest pod opieką lekarzy, którzy wszystko zrobią, żeby poprawić jego stan.

Twoja odpowiedź