Hiperslenizm, tętniak 4 cm, małopłytkowość, nadciśnienie wrotne, czynnik VIII i XII

użytkownik
agnieszka

Mam 4 cm tętniaka tętnicy śledzionowej w środkowym przebiegu, powiększoną śledzionę o wielkości 20 cm, krążenie oboczne śledziony, APTT 37,9 s, czynnik XII 38 %, czynnik VIII 184,2 %, PLT ok. 55-85 G/l
jeden z lekarzy zaleca usunięcie tętniaka bez usuwania śledziony, a drugi usunięcie tętniaka wraz z śledzioną
powiększona śledziona i mała ilość płytek od co najmniej 10 lat, nie wiadomo z jakiego powodu

prawidłowy poziom p-ciał antykardiolipinowych
nieobecny antykoagulant tocznia
AMA M2 ujemne, ASMA ujemne

Reklama
użytkownik
stapler

Raczej skłaniam się do teorii drugiego lekarza czyli usunięcia tętniaka oraz śledziony.
Tętniaka tętnicy śledzionowej należy leczyć, gdy przekracza 2 cm średnicy. Powodem małopłytkowości jest zaś znacznie powiększona śledziona. Powiększenie śledziony może byc samoistne bez uchwytnej przyczyny chorobowej.

użytkownik
agnieszka

Zapomniałam napisać, że mam jeszcze żylaki przełyku I/II
lekarz pierwszy obawia się, że po usunięciu śledziony ciśnienie wrotne się zwiększy i żylaki się powiększą

w wyniku biopsji wątroby m.in. zapis *Przestrzenie wrotne nieposzerzone*

użytkownik
stapler

Trzeba zdawać sobie sprawę, że jedną ze składowych np. leczenia żylaków przełyku jest właśnie usunięcie śledziony (zmniejszenie spływu krwi ze śledziony do żyły wrotnej - odciążenie układu wrotnego, zmniejszenie ciśnienia w tym układzie).

użytkownik
agnieszka

Czy przed usunięciem śledziony należy się zaszczepić na coś poza WZW B i pneumo23 ?

Twoja odpowiedź