Stłuszczenie wątroby

u?ytkownik
Molgli

Czy mógłby mi pan Dr. coś więcej powiedzieć o takim wyniku badania USG:

OPIS BADANIA :
Wątroba jest prawidłowej wielkosci i podwyższonej stluszczeniowej echo strukturze. PŻW i żyła wrotna mają prawidłowa szerokość. Pecherzyk żółciowy jest prawidłowej wielkosci, cienkoscienny, bez złogów. Trzustka i aorty nie widoczna. Sledziona jest prawidłowej wielkosci, homogenna. Nerka prawa jest prawidłowej wielkosci, bez cech zastoju, stosunek miazszowo-rdzeniowy jest prawidłowy, możliwość złogów do 3 mm. Nerkach lewa jest prawidłowej wielkosci, bez cech zastoju, złogów nie uwidoczniono, stosunek miazszowo-rdzeniowy jest prawidłowy. Pęcherz moczowy jest symetryczny, gładki. Wolnego płynu w jamie brzusznej nie stwierdzono.

Odpowiedzi znajdują się poniżej

Twoja odpowiedź